วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8


วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
ได้รู้เรื่องประเภทของเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รู้จักเสียงแบบดิจิตอล
ได้รู้วิธีการแสดงผลเสียงบนระบบเครือข่าย
ได้รู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อเสียง
ได้รู้เทคนิคการเขียนบทความ และส่วนประกอบของบทความ
นอกจากนี้ยังได้ฟังคลิปเสียง การเทศนาของของท่าน ว.วชิรเมธี
เรื่อง หน้าที่ของพ่อแม่ และลูกที่ดี
และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร
จากนั้นก็วิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังแล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด
ของทั้งสองเรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น