วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่อง Search Engine
ทั้งในเรื่องของประเภท การทำงาน
และประโยชน์ของ Search Engine
ได้รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Basic Search
และ Advanced Search
ได้รู้จักการประเมินสารสนเทศบนเว็บ
ว่ามีความจำเป็นและเกณฑ์การประเมินอย่างไร
และนอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการเขียนบรรณานุกรม
ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกต้องอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น