วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

สงสารทะเล


“ โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้ง หอย นานา อยู่ในท้องทะเล ” หลายคนคงยังจำเพลงนี้ได้ เพลงที่เราเคยร้องเวลาไปเที่ยวทะเล แล้ววันนี้ทะเลเราเคยไปยังงดงามเหมือนดังที่เพลงบอกหรือเปล่า
หาดบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลาช้านาน แต่ในปัจจุบัน ที่นี่กำลังประสบกับปัญหาขยะบริเวณชายหาด ซึ่งจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณชายหาดและจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ทราบว่า แท้จริงแล้วทะเลบางแสนมีรูปร่างคล้ายแอ่งกระทะทำให้เป็นที่รองรับของของเสียต่าง ๆ ขยะทั้งหลายถูกทิ้งลงแม่น้ำแล้วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งขยะบางส่วนจมแต่ส่วนที่ลอยได้ถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาเกยบนชายหาด ขยะส่วนใหญ่นั้นลอยมาจากบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง โดยในช่วงฤดูร้อน ลมจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งทำให้ขยะลอยเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงฤดูหนาว ลมจะพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลทำให้ขยะถูกน้ำพัดออกไปหมด ชายหาดจึงสะอาดและน้ำก็ใส ทางเทศบาลตำบลแสนสุขได้แก้ปัญหานี้โดยการสร้างทุ่นกั้นขยะที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 แต่ในตอนนี้ก็ได้ชำรุดไปตามกาลเวลาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกตัดออก เนื่องจากคนที่ไปเก็บหอยแมลงภู่ที่เกาะอยู่ตามตาข่ายได้ใช้วิธีตัดตาข่ายแทนที่จะดึงตัวหอยออกมา ทำให้ตาข่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุ่นที่จมอยู่ใต้น้ำประมาณ 1 เมตร นั้นหายไป บางจุดมีแต่ทุ่นไม่มีตาข่าย ทำให้ขยะถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาเกยบนชายหาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นพวกพลาสติก กล่องโฟม ขวดแก้ว ผักตบชวา และเสาปักต่าง ๆ นอกจากนี้ขยะบางส่วนยังมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากในตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลแสนสุขได้นำเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดทุกวันทำให้หาดสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ติดป้ายรณรงค์เพื่อรักษาความสะอาดและให้พ่อค้าแม่ค้าคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แต่ขยะจะหมดไปได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งนักท่องเที่ยวเองด้วยที่ต้องไม่ทิ้งขยะลงบนหาดและรู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง และที่สำคัญคือผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำไม่ควรจะทิ้งขยะลงแม่น้ำเพราะขยะทั้งหลายจะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งนอกจากจะทำให้ทะเลสกปรกแล้วยังทำให้สัตว์น้ำต้องตายด้วย หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็เชื่อได้ว่าชายหาดก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิม
ทะเลเป็นแหล่งรับของเสียที่สำคัญของโลก หากวันนี้มนุษย์อย่างเรารู้สึกสงสารและเห็นความสำคัญของทะเลแล้ว ก็ขอให้จงช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อไปเที่ยวทะเลทุกครั้ง เพียงเท่านี้ทะเลก็จะแสนงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีของมนุษย์ตลอดไป

ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่อง Search Engine
ทั้งในเรื่องของประเภท การทำงาน
และประโยชน์ของ Search Engine
ได้รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Basic Search
และ Advanced Search
ได้รู้จักการประเมินสารสนเทศบนเว็บ
ว่ามีความจำเป็นและเกณฑ์การประเมินอย่างไร
และนอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการเขียนบรรณานุกรม
ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกต้องอีกด้วย

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8


วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
ได้รู้เรื่องประเภทของเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รู้จักเสียงแบบดิจิตอล
ได้รู้วิธีการแสดงผลเสียงบนระบบเครือข่าย
ได้รู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อเสียง
ได้รู้เทคนิคการเขียนบทความ และส่วนประกอบของบทความ
นอกจากนี้ยังได้ฟังคลิปเสียง การเทศนาของของท่าน ว.วชิรเมธี
เรื่อง หน้าที่ของพ่อแม่ และลูกที่ดี
และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร
จากนั้นก็วิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังแล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด
ของทั้งสองเรื่อง

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การศึกษาด้านจิตใจและศีลธรรมยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่โลกก้าวสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอยู่มากมาย จนอาจทำให้คนส่วนใหญ่หลงใหลในกระแสวัตถุนิยมและมองข้ามความเจริญในด้านของจิตใจและศีลธรรมไป แล้วจะมีสิ่งใดเล่าที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้
การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อคนทุกคน ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปเพียงใดก็ตามแต่การศึกษาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและไม่สามารถละเลยได้ การศึกษาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดคนให้เป็นผู้ที่เจริญ มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจในการที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ใน การประกอบอาชีพและทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อไป มีผู้กล่าวไว้ว่า “ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ” ดังนั้น หากเยาวชนในวันนี้ได้รับการศึกษาที่ดีและครบทุกด้าน เราก็ย่อมจะวางใจได้ว่าอนาคตของชาตินั้นจะต้องสดใสและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งที่ผู้จัดและให้การศึกษาควรคำนึงถึงคือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนและในขณะเดียวกันก็อบรมสั่งสอนและฝึกหัดจิตใจของพวกเขาเหล่าให้มีคุณภาพดีและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ควรสอนให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผล รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักเลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปฏิเสธการกระทำที่จะก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองด้วย
ในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ดี เราต้องรู้จักนำความรู้และคำสั่งสอนต่าง ๆ ของพ่อแม่และครูอาจารย์ มาใช้ในการเรียนและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิต ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้จักนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากเรียนรู้แล้วไม่รู้จักนำความรู้ไปใช้หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็เท่ากับว่าการเรียนรู้และการอบรมสั่งสอนที่ได้รับในอดีตจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลย ความรู้ด้านวิชาการที่เราได้รับจากการศึกษานั้นจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ แต่การพัฒนาด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาที่ได้รับการฝึกหัดจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ รวมถึงการฝึกฝนด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและเป็นนิสิตที่มีคุณภาพของที่นั่นได้อย่างภาคภูมิใจ เราต้องรู้จักตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาหา ความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนิสิตที่ดี และช่วยดำรงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไปได้
ในขณะนี้ความเจริญทางด้านวัตถุของโลกเรากำลังก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยฝีมือของมนุษย์ทั้งหลาย หากแต่ความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาของคนกำลังเสื่อมถ้อยลงไปทุกที การศึกษาและการฝึกฝนความเจริญด้านจิตใจและศีลธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ ความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์มีความสมดุลกัน และช่วยป้องกันมิให้เยาวชนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6


แต่ละกลุ่มนำเสนอ mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม mindmanager

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4


ได้ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager
ได้รู้จักเวปไซต์ที่ใช้ดาวโหลดคลิบวิดีโอ ได้แก่
http://www.mediaconverter.org/
http://www.keepvid.com/
ได้ฝึกการดาวโหลดข้อมูลทาง IT
ได้รู้จักการติดตั้งโปรแกรม free mind

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 3


สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่องการสร้าง Blog - e - Portfolio
ตอนนี้ก็สามารถสร้าง Blog ได้แล้ว อาจารย์สอนละเอียดดีคะ
และก็สอนช้าดี ทำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่ายคะ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2


ได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ได้ฝึกการสืบค้นข้อมูลทาง IT
ได้รู้เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 คำพ่อสอน : ความเจริญกับศีลธรรม
นางสาววรรณภา พุ่มพวง จักทำเรื่อง หน้าที่ของผู้จัดและให้การศึกษาวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5


ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และการเลือกสรรข้อมูลจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม MindManager
ได้ฝึกการนำเสนอข้อคิดจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ผ่านทางโปรแกรม MindManager

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความรู้ตน

การที่เราจะไปเป็นครูเพื่ออบรมสั่งสอนผู้อื่นนั้น เราจำเป็นที่จะต้อง รู้ตัวของเราอยู่เสมอ ว่าในขณะนี้เรากำลังคิดอะไร พูดอะไร และทำอะไร เมื่อรู้ตัวแล้วก็พิจารณาความประพฤติที่ทำอยู่นั้นว่าดีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ดี ก็ควรจะปรับปรุงตัว แต่ถ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก
การเป็นคนที่รู้ตัวอยู่เสมอนั้น จะทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยดี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1


อาจารย์ปฐมนิเทศ และแนะนำรายวิชา
มีการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
ได้ทราบความหมายของการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และการคิด

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาววรรณภา พุ่มพวง ชื่อเล่น วรรณ
อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 เมษายน 2534
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 12 ม.6 ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25051
e- mail : wannapa_pumpuang_09@hotmail.com
หมู่เลือด บี สีที่ชอบ แดง
ประวัติการศึกษา จบชั้นม.6 จากโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
กิจกรรมยามว่าง 1. ดูโทรทัศน์
2. ฟังวิทยุ
3. อ่านหนังสือนวนิยาย
4. ถักโคร์เชท์

ความคาดหวังรายวิชา

1. สามารถทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้อย่างถูกต้อง และเสร็จตากำหนด
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถทำคะแนนได้มาก ๆ
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5. เรียนได้เกรด A