วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความรู้ตน

การที่เราจะไปเป็นครูเพื่ออบรมสั่งสอนผู้อื่นนั้น เราจำเป็นที่จะต้อง รู้ตัวของเราอยู่เสมอ ว่าในขณะนี้เรากำลังคิดอะไร พูดอะไร และทำอะไร เมื่อรู้ตัวแล้วก็พิจารณาความประพฤติที่ทำอยู่นั้นว่าดีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ดี ก็ควรจะปรับปรุงตัว แต่ถ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก
การเป็นคนที่รู้ตัวอยู่เสมอนั้น จะทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยดี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1


อาจารย์ปฐมนิเทศ และแนะนำรายวิชา
มีการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
ได้ทราบความหมายของการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และการคิด

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาววรรณภา พุ่มพวง ชื่อเล่น วรรณ
อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 เมษายน 2534
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 12 ม.6 ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25051
e- mail : wannapa_pumpuang_09@hotmail.com
หมู่เลือด บี สีที่ชอบ แดง
ประวัติการศึกษา จบชั้นม.6 จากโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
กิจกรรมยามว่าง 1. ดูโทรทัศน์
2. ฟังวิทยุ
3. อ่านหนังสือนวนิยาย
4. ถักโคร์เชท์

ความคาดหวังรายวิชา

1. สามารถทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้อย่างถูกต้อง และเสร็จตากำหนด
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถทำคะแนนได้มาก ๆ
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5. เรียนได้เกรด A