วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความรู้ตน

การที่เราจะไปเป็นครูเพื่ออบรมสั่งสอนผู้อื่นนั้น เราจำเป็นที่จะต้อง รู้ตัวของเราอยู่เสมอ ว่าในขณะนี้เรากำลังคิดอะไร พูดอะไร และทำอะไร เมื่อรู้ตัวแล้วก็พิจารณาความประพฤติที่ทำอยู่นั้นว่าดีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ดี ก็ควรจะปรับปรุงตัว แต่ถ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก
การเป็นคนที่รู้ตัวอยู่เสมอนั้น จะทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยดี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น