วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1


อาจารย์ปฐมนิเทศ และแนะนำรายวิชา
มีการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
ได้ทราบความหมายของการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และการคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น