วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1. สามารถทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้อย่างถูกต้อง และเสร็จตากำหนด
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถทำคะแนนได้มาก ๆ
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5. เรียนได้เกรด A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น