วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5


ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และการเลือกสรรข้อมูลจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม MindManager
ได้ฝึกการนำเสนอข้อคิดจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ผ่านทางโปรแกรม MindManager

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น