วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4


ได้ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager
ได้รู้จักเวปไซต์ที่ใช้ดาวโหลดคลิบวิดีโอ ได้แก่
http://www.mediaconverter.org/
http://www.keepvid.com/
ได้ฝึกการดาวโหลดข้อมูลทาง IT
ได้รู้จักการติดตั้งโปรแกรม free mind

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น