วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6


แต่ละกลุ่มนำเสนอ mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม mindmanager

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น